Membership Lasanii

Huna Apatani Baptist Association ho sambo gyabo talyi hendonii hiika miyu hii Jisu mi henje kendo. Mo Jisu mi henje dokoda ngunu Ziro ganda hoka pelyañ lenyi he Baptist Gyoliñkoniiñ doko ako ho membership lakiñdo. Ho hiika gyoliñkoniiñ ako ho memberhip labii dola mo ngunu Apatani Baptist Association ho Associate Member malo Communicant Member pa lyila kendo. Hu miyu na Jisu mi henje siido hojalo Baptisma lama ranii hiimi Associate Member hala ludu. Hu miyu na Jisu mi henje kula Baptimsa latii kunii hiimi Communicant Member hala ludu. Huna atoh ahha ura hokii heri biila Jisu mi henje donii hii Apatani Baptist Association ka member pa lyila kendo.

Hopa huna siika drih simi aya chinañ donii hii ngunu Apatani Baptist Association ho Monday hokiila Friday ho ahla taka hala kendo ke. Homakoda Ziro ganda hoka alyañlenye gyoliñkoniiñ donii ako ho Sunday ho ahla hoka Pastor/Secretary mi lurii to. Siika phone no. 09615791441 ho lurii lakiñ do.

Huna Ziro hokii aggo ho danii hiika atañ pa Apatani Baptist Christian Fellowship (ABCF) hala doke hiiko ho membership lala kendo ke. Sisi loye paka donii atañ hii ABCF, Itanagar (Aggo), ABCF Itanagar (Urra), ABCF Nahalargun, ABCF Banderdewa, ABCF Tezu, ABCF Pasighat, ABCF Roing, ABCF Namsai, ABCF Rupa, ABCF Bomdila, ABCF Tawang, ABCF Longdin, ABCF Seppa. Ho ngunu piijoda khiibe district la state miilañ ho doke nendu pa miichi ke.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.