Niti Gyoliñ mika mwkonw ho twlw binwñ

Swlo 24th April 2021 ho "Hartii Baptist Gyoliñkonw" niti gyoliñkonw ude mi Mr. Habung Youngbow, ABA president mwkola mwne. Ho Evan. Mudang Oje, Associate Pastor HtBC Pinw ko twlw bibwne. Pastor Tallo Apa, Executive Secretary ABA twrw HtBC henje wnga atañ mi haro lupala ahbola lyine. Hoh abuje ABA OB ajiñ atañ, gyoliñkone atañ hoka sangwgyagw nw twrw abuje ahbo la lyine.

Share